Tasques bibliotecàries

La senyalització

Pòsters de senyalització: Margalida CDU.

Proposta d'Educació Infantil i Primària

Proposta d'Educació Secundària i Batxillerat

Cartellatge senyalitzador de la CDU.

L'ORGANITZACIÓ

L'ESPORGADA

Endreçar biblioteques és exercir, de manera silenciosa, l’art de la crítica. (José L. Borges)

  1. Esporgar la biblioteca a l’escola i a l’institut.
  2. Tríptic