Esporgada

Abans de retirar un llibre, potser el podem adobar. En aquest cas, el posam a l'"Hospital de llibres, on els podem arreglar.

Endreçar biblioteques és exercir, de manera silenciosa, l’art de la crítica. (José Luis Borges)

Esporgar és avaluar críticament els fons a partir d’uns criteris prèviament establerts que permetin treure de la biblioteca aquells documents que no els compleixin. La finalitat última de l’esporgada és oferir un fons actualitzat, útil, de qualitat, accessible i adequat a les necessitats de l’alumnat i del personal docent del centre.

De vegades és difícil desprendre’s dels llibres, però és important fer regularment esporgades per poder deixar entrar noves adquisicions i mantenir el fons atractiu i motivador. 

Els llibres esporgats es poden donar a altres biblioteques on sí que encaixin, es poden vendre o regalar a l’alumnat o famílies, si estan en bon estat i sempre i quan siguin siguin adequats. Els llibres obsolets, vells o romputs s’han de reciclar al contenidor de paper.

Aquí trobareu una guia completa sobre l’esporgada:

Esporgar la biblioteca a l’escola i a l’institut: triar i destriar, processos per a una gestió eficient del fons

Autoria: Mercè Abeyà Lafontana
Montserrat Gabarró Parera
Àngels Rius Bou
Aurora Vall Casas 

Edita: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

També teniu un tríptic on es resumeixen algunes idees clau.