Convocatòries

ABIESWEB

Objectius

• Organitzar l’espai de la biblioteca escolar i gestionar aquest fons per promoure la seva utilització.

• Abordar la automatització de la gestió de la biblioteca escolar amb l’aplicació AbiesWeb.

• Conèixer les diferents funcions de l’aplicació informàtica AbiesWeb. • Aprendre a utilitzar-les a nivell bàsic.

Continguts

• Instal·lació i configuració del programa.

• Catalogació del fons.

• Consulta de registres.

• Gestió d’usuaris lectors.

• Gestió del fons: prèstecs.

• Eines del programa.

Metodologia

Formació en línia mitjançant la plataforma Moodle de la Conselleria d’Educació i Universitat (fweib.caib.es).

Els alumnes hauran d’interactuar entre ells i amb el formador mitjançant els diferents tipus de tasques que permet la platarforma: fòrums, activitats, xats, etc.

Transferència

Els participants hauran de dissenyar una aplicació didàctica relacionada amb els continguts de la formació. Aquesta s’ha d’aplicar amb els alumnes dels participants en el seu centre, sempre que sigui possible. Aquesta aplicació inclourà l’elaboració d’una memòria. Tot aquest procés estarà lligat a la realització d’unes tasques obligatòries dins la plataforma.

Lloc

A distància mitjançant l’entorn virtual d’aprenentatge moodle de la Conselleria d’Educació i Universitats (fweib.caib.es).

EDUTECA IB

Objectius

Donar a conèixer EDUTECA IB i les seves funcionalitats.

Oferir estratègies de dinamització i difusió de la plataforma digital (llibres i audiollibres).

Aprofundir en la biblioteca i totes les seves possibilitats (atenció a la diversitat, selecció de continguts…).

Facilitar eines del programa, per crear i posar en marxa un club de lectura virtual.

Continguts

Plataforma Biblioteca escolar digital EDUTECA IB.

Plataforma Club de lectura.
Dinamització de la biblioteca escolar a nivell digital.

Pla lector de centre: lectura digital. .

Metodologia

Formació mitjançant la plataforma Moodle de la Conselleria d’Educació i Universitats (fweib.caib.es).

Formació mixta: fase presencial per videoconferència a través de Zoom (6h), on el professorat rebrà indicacions i les
eines necessàries per treballar amb EDUTECA IB amb l’alumnat a l’aula i fase a distància (4h), amb els enllaços a
EDUTECA IB i a l’aula virtual de la formació a través de Moodle (fweib.caib.es).

Avaluació i transferència

Assistència mínima obligatòria al 85% de les sessions presencials de la formació.
Realització completa i correcta de les activitats proposades. .