Convocatòries

ABIESWEB

Objectius

• Organitzar l’espai de la biblioteca escolar i gestionar aquest fons per promoure la seva utilització.

• Abordar la automatització de la gestió de la biblioteca escolar amb l’aplicació AbiesWeb.

• Conèixer les diferents funcions de l’aplicació informàtica AbiesWeb. • Aprendre a utilitzar-les a nivell bàsic.

Continguts

• Instal·lació i configuració del programa.

• Catalogació del fons.

• Consulta de registres.

• Gestió d’usuaris lectors.

• Gestió del fons: prèstecs.

• Eines del programa.

Metodologia

Formació en línia mitjançant la plataforma Moodle de la Conselleria d’Educació i Universitat (fweib.caib.es).

Els alumnes hauran d’interactuar entre ells i amb el formador mitjançant els diferents tipus de tasques que permet la platarforma: fòrums, activitats, xats, etc.

Transferència

Els participants hauran de dissenyar una aplicació didàctica relacionada amb els continguts de la formació. Aquesta s’ha d’aplicar amb els alumnes dels participants en el seu centre, sempre que sigui possible. Aquesta aplicació inclourà l’elaboració d’una memòria. Tot aquest procés estarà lligat a la realització d’unes tasques obligatòries dins la plataforma.

Lloc

A distància mitjançant l’entorn virtual d’aprenentatge moodle de la Conselleria d’Educació i Universitats (fweib.caib.es).

EDUTECA IB

Convocatòries, premis i ajuts

En aquest apartat aniran apareixent informacions sobre convocatòries, concursos i ajuts, referents a biblioteques escolars i lectura.

Si coneixeu altres convocatòries i ens voleu ajudar a fer-ne difusió, vos podeu posar en contacte amb el Servei d’Innovació Educativa de la Direcció General de la Primera Infància i Atenció a la Diversitat

Servei d’Innovació Educativa

C/del Ter, 16 2a planta

 07009 Palma

 Tel. 971 177781, ext. 62305