PSLE

RECURSOS

Pla de Suport a la Lectura i a l'Escriptura a segon cicle de primària

Les recomanacions del Parlament Europeu, pel que fa a la inclusió de les competències bàsiques en els currículums, prioritzen la competència en comunicació lingüística com a competència que afecta a totes les altres.

Un dels components de la competència en comunicació lingüística és la competència lectora, bàsica entre les bàsiques. Una bona competència lectora és una base sòlida en el camí d’assegurar l’èxit escolar, personal i professional. És una de les competències avaluades en les principals avaluacions internacionals ( entre elles PISA) i una de les competències en les que cal millorar per avançar en els objectius educatius europeus.

Des d’aquesta perspectiva la Conselleria d’Educació i cultura posà en marxa del curs 2007/08 fins al 2012 el Pla de Suport a la Lectoescriptura ( PSLE) a segon cicle de primària, dins del conjunt d’actuacions per a la millora de l’èxit escolar i va arribar a 132 centres educatius públics i concertats de les Illes Balears.

Aquest pla s’emmarcava dins el Pla de Suport per a la Implantació de la LOE del Ministeri d’Educació, i estava cofinançat pel Ministeri d’Educació i la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, permetia la incorporació de personal titulat universitari als centres seleccionats, amb l’objectiu d’impulsar i facilitar la introducció i la consolidació de dinàmiques innovadores i afavoridores d’un treball funcional i significatiu sobre la llengua, tant en la comprensió com en l’expressió escrites.

Aquí trobareu alguns dels materials i recursos fruit d’aquell pla.