Catalogació

La catalogació és una tasca bàsica que ens serveix per tenir identificats i controlats els recursos que tenim, permet el préstec i devolució d’exemplars, fer inventari, estadístiques, conèixer la ubicació de cada títol i la quantitat de recursos que tenim en cada format, de cada tema, en préstec, en total…

A les biblioteques escolars, aquesta tasca es pot dur a terme de manera senzilla amb el programa de gestió de biblioteques escolars AbiesWeb, que ens proporciona l’eina necessària per poder catalogar utilitzant les fitxes bibliogràfiques preparades per professionals i ens facilita totes les tasques de gestió com carnets de lectors i lectores, préstecs i devolucions, difusió del fons, informació de novetats i elaboració d’estadístiques de la nostra biblioteca escolar.

Trobareu més informació sobre el programa a la pàgina dedicada a AbiesWeb.