bones pràctiques

Els dies 10, 11 i 12 de novembre es va realitzar a Santiago el “Congreso Bibliotecas Escolares en Tránsito 2011“. Aquest congrés estava destinat als següents professionals:

  1. Professorat dels centres d’Educació Infantil, Primària i Secundària, responsables/coordiandors de biblioteques escolars o integrants dels equips de biblioteca dels seus centres, així com membres d’quips directius o dels serveis d’Inspecció.
  2. Responsables de les Administracions educatives de totes les Comunitats Autònomes, amb participació en el disseny, gestió i desenvolupament de programes de biblioteques escolars.
  3. Assessors de formació a l’àmbit de les biblioteques escolars i la lectura.

Els objectius d’aquest congrés eren els següents:

  • Actualitzar el coneixement sobre les funcions de la biblioteca escolar en el panorama educatiu actual.
  • Revisar els aspectes més importants relacionats amb la lectura i l’accés a la informació en el context educatiu, a la llum de les darreres investigacions i en relació amb les necessitats més urgents.
  • Reflexionar sobre el paper de les administracions educatives en l’impuls de pràctiques d’excel · lència necessàries per a la millora de resultats.
  • Propiciar l’intercanvi entre les diferents comunitats autònomes. Obrir possibilitats de cooperació en el present i en el futur.
  • Difondre experiències d’interès que es duen a terme a centres educatius, en clau d’innovació educativa i consecució de resultats.
  • Propiciar la reflexió i l’intercanvi d’idees per al disseny d’estratègies de solució a problemes existents en aquests àmbits.

Programa del congrés 

Materials presentats durant aquests dies

Vídeos de les ponències

 
Els responsables de la biblioteca del CP Badies volen compartir amb la nostra comunitat virtual, els materials amb els quals realitzen la seva tasca de formació d’usuaris. Aquest material ha estat elaborat a partir del programa “Exploradors de Biblioteca”, de Teresa Maña i Mònica Baró,  impulsat pel Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona. Per adaptar aquest material hem contat amb la col.laboració de les estudiants del Pràcticum de la Facultat d’Educació de l’UIB.
MATERIAL
1er Cicle 2on Cicle 3er Cicle
Instruccions Instruccions Instruccions
Fitxa 1 Fitxa 1 Fitxa 1
Fitxa 2 Fitxa 2 Fitxa 2
Fitxa 3 Fitxa 3 Fitxa 3
Fitxa 4 Fitxa 4 Fitxa 4
Fitxa 5 Fitxa 5 Fitxa 5
Fitxa 6 Fitxa 6 Fitxa 6
Fitxa 7 Fitxa 7 Fitxa 7
Fitxa 8 Fitxa 8 Fitxa 8
Fitxa 9 Fitxa 9 Fitxa 9
Fitxa 10 Fitxa 10 Fitxa 10

Els dies 20 i 21 de setembre es varen celebrar a Madird unes jornades de ” Maneras de leer: encuentro de buenas prácticas lectoras” destinades als professors de totes les etapes educatives no universitaries,  bibliotecaris, mediadors i agents de promoció de la lectura. L’objectiu d’aquestes jornades era donar visibilitat a les accions de lectura que es duen a terme en els diversos ámbits, axí com en els propis centres educatius i biblioteques públiques.

 

Pàgina web: Maneras de leer: encuentro de buenas prácticas lectoras

Documents: Buenas prácticas lectoras