bibiografia/webgrafia

Guies de llibres molt pràctiques, que estan catalogades per temes i per edats.

La Fundación Germán Sánchez Ruipérez i el Ministerio d’Educación han coeditat el llibre Bibliotecas escolares “entre comillas” que està disponible en línia.

Els llibres que es presenten a la Biblioteca Virtual del Patrimoni Bibliogràfic són materials que justifiquen teories pedagògiques i pràctiques docents i s’han conservat en aquestes institucions en els últims cent cinquanta anys. Constitueixen la memòria educativa de moltes generacions i una valuosa font per a la història de l’educació.

La pàgina del Servei d’Orientació a la Lectura és un banc de recursos per a la lectura dirigit a famílies, docents i bibliotecaris.